Rozložení shod z MyHeritage

Z CSV souboru získaného z MyHeritage funkcí "Exportovat informace o sdíleném segmentu DNA pro všechny DNA Shody".
Červenou je naznačená centromera, šedivou známé pile-up oblasti. První graf zobrazuje segmenty shod, druhý četnosti shod v jednotlivých oblastech.