Rozložení shod z MyHeritage, FamilyTreeDNA, 23andMe či Geneanet

Použijte CSV soubor vybalený ze zip souboru získaného z: Červenou je naznačená centromera, šedivou známé pile-up oblasti. První graf zobrazuje segmenty shod, druhý četnosti shod v jednotlivých oblastech.